Przejdź do treści

Klub Parlamentarny

Nasza reprezentacja w Parlamencie.
Zawsze aktywni na sali plenarnej i w czasie posiedzeń komisji.
To oni dbają, aby nasz głos był słyszany podczas procedowania ustaw.

Sejm


Senat


Aktualności z Sejmu